Politica privind minereurile provenite din zone de conflict

În 22 august, 2012, Comisia pentru valori mobiliare și de schimb din SUA ( „SEC”) a emis regulamentul final privind minereurile provenite din zone de conflict în secțiunea 1502 a legii Dodd-Frank privind reforma și protecția consumatorilor de pe Wall Street ( „Conflict Minerals Rule”). Regulamentul privind minereurile provenite din zone de conflict impune societăților cotate la bursă să raporteze anual prezența mineralelor provenite din zone de conflict (staniu, tungsten, tantal și aur sau „3TG”) originare din Republica Democratică Congo sau țările învecinate („țări în cauză”). Ca urmare, multe companii sunt interesate acum dacă și în ce măsură produsele lor conțin minerale provenite din zone de conflict și dacă astfel de minerale provin din Republica Democrată Congo și țările învecinate menționate în regulament. Scopul regulamentului SEC este de a ajuta la încetarea conflictelor civile și abuzurilor privind drepturile omului din regiunea Republicii Democrate Congo, comise de grupări militare armate, prin blocarea veniturilor acelor grupuri care își obțin finanțarea prin controlul minelor din regiunea Republicii Democrate Congo care produc minerale provenite din zone de conflict.

JD Norman Industries sprijină obiectivul de a pune capăt violenței, încălcărilor drepturilor omului și devastării mediului în țările în cauză. Ne angajăm să respectăm toate cerințele aplicabile companiei noastre conform regulamentului privind minereurile provenite din zone de conflict. JD Norman Industries va asista clienții noștri în implementarea programelor lor privind minereurile provenite din zone de conflict. Ne străduim să colaborăm cu clienții și cu partenerii noștri din lanțul de aprovizionare la implementarea programelor de conformitate privind minereurile provenite din zone de conflict. JD Norman Industries solicită de la toți furnizorii declarații privind minerale provenite din zone de conflict, completate utilizând modelul de raportare EICC/GeSI privind mineralele provenite din zone de conflict. Ne putem reconsidera dorința de a colabora cu furnizorii care nu respectă această politică. Obiectivul nostru este de a avea un lanț de aprovizionare fără conflicte.

Procesul de urmărire a minereurilor provenite din zone de conflict într-un lanț global de aprovizionare este complicat și consumator de timp, iar unii furnizori sau sub-furnizori de componente ar putea să nu dispună de resurse pentru a detecta mineralele până la sursă. JD Norman Industries se va strădui, cu bună credință, ca furnizorii săi să verifice în mod rezonabil pentru a evalua lanțurile de aprovizionare respective, în vederea obținerii informațiilor solicitate de regulamentul privind minereurile provenite din zone de conflict. Vom continua să evaluăm politicile noastre pentru a ne asigura că respectăm regulamentul SEC privind minereurile provenite din zone de conflict și facem ajustări atunci când este necesar.

JD Norman Industries solicită furnizorilor săi:

  • să verifice în prealabil lanțul propriu de aprovizionare pentru a stabili dacă produsele vândute nouă conțin staniu, tantal, tungsten sau aur și, în caz afirmativ, dacă și în ce măsură aceste metale sunt obținute de la topitorii aflate în zone fără conflicte;
  • să raporteze companiei JD Norman Industries rezultatele unei astfel de verificări în prealabil pentru a permite companiei JD Norman Industries să își respecte obligațiile legale și obiectivele politicii; și
  • să se angajeze să fie sau să devină „fără conflicte”, așa încât astfel de metale să provină numai din topitorii aflate în zone fără conflicte.

Vă rugăm să adresați întrebări generale, cereri sau solicitări despre programul JD Norman Industries privind minereurile provenite din zone de conflict la purchasing@jdnorman.com.